Dotted-Stalk Slippery Jack (Boletinus cavipes)
Dotted-Stalk Slippery Jack (Boletinus cavipes)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Dotted-Stalk Slippery Jack (Boletinus cavipes)