Brimstone (Gonepteryx rhamni)
Brimstone (Gonepteryx rhamni)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Brimstone (Gonepteryx rhamni)