White-tailed Bumblebee (Bombus Lucorum)
White-tailed Bumblebee (Bombus Lucorum)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

White-tailed Bumblebee (Bombus Lucorum)