Giant Funnel (Leucopaxillus giganteus)
Giant Funnel (Leucopaxillus giganteus)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Giant Funnel (Leucopaxillus giganteus)