Giant Polypore (Meripilus giganteus)
Giant Polypore  (Meripilus giganteus)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Giant Polypore  (Meripilus giganteus)