Giant polypore (Meripilus giganteus)
Giant polypore (Meripilus giganteus)

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Giant polypore (Meripilus giganteus)